Bilde av Lars Harald Eide

Lars Harald Eide

Stilling
Universitetslektor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 24 08
E-post
larshe@nih.no

Ansvarsområde

Lars er programleder for bachelorstudiet Faglærer i kroppsøving og idrettsfag (FKI). Han er emneansvarlig for flere emner på FKI, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og på 5-årig lærerutdanning for kroppsøving og idrettsfag (LKI). Han er en av flere med overordnet ansvar for praksisoppfølging av studenter og praksislærere tilknyttet institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF). Lars er ansattrepresentant i læringsmiljøutvalget (LMU)

Forskning

Skole, kroppsøving, læreplaner, vurdering, bruk av digitale verktøy i undervisning

Undervisning

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Praktisk pedagogisk utdanning. Profesjonsfag, pedagogikk, didaktikk, lærerrollen, relasjoner samfunn, skole, elev og fag. Skolepraksis grunnskolen og videregående skole. Kompetansegivende videreutdanning i kroppsøving

Kort biografi

Lars er universitetslektor på Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier.

Han har faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, veiledningspedagogikk i tillegg til Master i idrettsvitenskap fra NIH. Lars har gjennom 14 år i Osloskolen opparbeidet seg god og bred erfaring i alt fra undervisning, klasseledelse, videoveiledning, veiledning av elever, studenter og kollegaer, lederrollen og gjennomføring av utviklingsarbeid i skolen. 

Lars har jobbet som timelærer på NIH siden 2011. Han har også vært praksislærer for NIH siden 2006 frem til våren 2019.

Innen idrett kan Lars vise til kamper i eliteserien i ishockey, samt flere kamper for aldersbestemte landslag. Han har trener II kompetanse i ishockey. Lars har også representert Norge i to VM i innebandy på seniornivå.

– Å fjerne kroppsøving kan bli alvorlig | Norges idrettshøgskole (nih.no)

Hva kan skje om kroppsøving blir valgfag? (forskning.no)

Lærerutdanningskonferansen 28.april 2021

http://bit.ly/lhelærerutdanningskonferansen

Relevante lenker

Pressebilder