Bilde av Fiona Jane Dowling

Fiona Jane Dowling

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 16 / +47 924 04 332
E-post
fionajd@nih.no

Forskning

Kroppsøvingslærerutdanning, lærersosialisering og profesjonalitet, likeverd, likestilling og inkludering i idrett og kroppsøving, kjønn i idrett og kroppsøving, etnisitet og kroppsøving/idrett, narrativ forskning, kvalitativ metodologi

Undervisning

Idrettssosiologi, pedagogikk, fysisk aktivitet og helse, vitenskapsteori, kvalitativ metodologi

Kort biografi

Fiona Dowling er professor i pedagogikk ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hun tok mastergrad ved Loughborough University i 1989 og doktorgrad om kroppsøvingslæreres livshistorier ved NIH i 1998.

Dowling var vitenskapelig assistent ved Loughborough University og arbeidet i helsevesenet i UK med fysisk aktivitet og forebyggende helse før hun flyttet til Norge. Hun har også erfaring som lærer både i England og Norge. Dowling har bidratt til lærerutdanningsstudier ved NIH i en årrekke og arbeider med utdannings- og idrettssosiologiske problemstillinger. Nyere prosjekt inkluderer en studie om lærerutdanneres og læreres perspektiv på  'Hvithet', 'rase' og antirasisme i kroppsøving og idrettsfag (et internasjonalt prosjekt finansiert av British Academy), og en undersøkelse som vurderer idrettsaktivtetstilbud til enslige, mindreårige asylsøkere.

Publikasjoner

Pressebilder