Bilde av Knut Eirik Dalene

Knut Eirik Dalene

Stilling
Postdoktor
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 41 / +47 922 29 507
E-post
k.e.dalene@nih.no

Forskning

Norske 6-, 9- og 15-åringers fysiske aktivitetsnivå (ungKan 2).

Kort biografi

Knut Eirik Dalene har grunnfag i idrett fra Høyskolen i Telemark, Bø og en bachelorgrad i Fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøyskole(NIH). Han har en mastergrad i Idrettsfysiologi ved NIH og har jobbet to år som kvalitetsregisteransvarlig ved Kreftregisteret. 

Knut Eirik jobber i dag ved Seksjon for idrettsmedisinske fag som prosjektkordinator for ungKan3-studien. Denne studien kartlegger fysisk aktivitet og helserelatert fysisk form hos representative utvalg av norske 6-, 9- og 15-åringer. Knut Eirik disputerer på avhandlingen "Physical activity in Norwegian children and adolescents - With a special focus on physical activity trends, health implications, correlates and determinants of physical activity" våren 2018.

Pressebilder