Knut Eirik Dalene

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 41 / +47 922 29 507
E-post
k.e.dalene@nih.no

Forskning

Norske 6-, 9- og 15-åringers fysiske aktivitetsnivå (ungKan 2).

Kort biografi

Knut Eirik Dalene har grunnfag i idrett fra Høyskolen i Telemark, Bø og en bachelorgrad i Fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøyskole(NIH). Han har en mastergrad i Idrettsfysiologi ved NIH og har jobbet to år som kvalitetsregisteransvarlig ved Kreftregisteret.

 

Pressebilder