Bilde av Knut Eirik Dalene

Knut Eirik Dalene

Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 41 / +47 922 29 507
E-post
knuted@nih.no

Forskning

Fysisk aktivitet og helse.

Kort biografi

Knut Eirik Dalene har grunnfag i idrett fra Høgskolen i Telemark, bachelorgrad i Fysisk aktivitet og helse og mastergrad i Idrettsfysiologi ved NIH. Han har også jobbet to år ved Kreftregisteret. 

Knut Eirik er postdoktor ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH, en stilling som innebærer et tett samarbeid med avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved FHI. Knut Eirik benytter blant annet data fra fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene, CONOR, Kan-undersøkelsene, ungKan-undersøkeleene, Dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret i forskningen sin. Han disputerte på avhandlingen "Physical activity in Norwegian children and adolescents - With a special focus on physical activity trends, health implications, correlates and determinants of physical activity" våren 2018.

Publikasjoner

Pressebilder