Bilde av Inger-Åshild By

Inger-Åshild By

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 24 02 / +47 924 00 871
E-post
ingeraashb@nih.no

Ansvarsområde

Inger-Åshild er programleder for deltidsstudiene Kroppsøving 1 og Veiledningspedagogikk og emneansvarlig for FKI216 Profesjonsfag - lærerrollen og FKI316 Profesjonsfag - relasjoner samfunn, skole, elev og fag

Forskning

Skole, kroppsøving, læreplaner og vurdering

Undervisning

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, profesjonsfag, kroppsøvingsdidaktikk og veiledningspedagogikk

 

Kort biografi

Inger-Åshild er førsteamanuensis på Institutt for lærerutdanning og friluftsstudier. Hun har allmennlærerutdanning, faglærerutdanning i kroppsøving og idrett, sosialpedagogikk og hovedfag i idrettsvitenskap. Hun har vært lærer på grunnskolens barne- og ungdomstrinn. Inger-Åshild har i sine år på NIH vært opptatt av å utvikle både kroppsøvingsfaget og lærerutdanningen og ikke minst etter- og videreutdanning av lærere. Hun har også jobbet med utvikling av skolefritidsordningene, idrettsskolene og fysisk aktivitets plass og funksjon i skolen. Hun har på oppdrag fra blant annet Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og UHR deltatt i og vært leder av flere nasjonale utvalg, læreplangrupper i kroppsøving, praktisk-pedagogisk utdanning og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Hun har i flere perioder vært med i NIHs styrende organer og hun var prorektor i 11 ½ år (2002 – 2013).

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder