Gunnar Breivik

Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 957 77 756
E-post
gunnarb@nih.no

Kort biografi

Professor emeritus i idrettsfilosofi.

Tilknyttet Insititutt for idrett og samfunnsvitenskap

Publikasjoner

Pressebilder