Bilde av Kari Bø

Kari Bø

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 20 08 / +47 990 47 363
E-post
karib@nih.no

Forskning

Bekkenbunnsproblematikk (funksjon, dysfunksjon, måling, prevalens i ulike grupper, forebygging, behandling, toppidrettskvinner), kvinnehelse, trening under svangerskap og etter fødsel, rygg- og bekkenrelaterte smerter, rectus diastase, skadeforebygging, menstrusasjonsproblemer.

Undervisning

Emne ansvarlig vitenskapelig metode master og PhD, bekkenbunnsproblematikk, svangerskap og trening, muskel-skjelett plager, ergonomi, trening til musikk, treningsvitenskap.

Kort biografi

Kari Bø er fysioterapeut i tillegg til sin utdanning ved NIH og professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag Hun er en av verdens ledende eksperter på forskning innen bekkenbunnproblematikk og -trening og har holdt mer enn 300 inviterte foredrag over hele verden. Hun har stått bak en lang rekke vitenskapelige publikasjoner om bekkenbunnproblemer, forebygging og behandling av inkontinens og korsryggsmerter, målingsmetoder, fitness og kvinnehelse. I tillegg har hun publisert et høyt antall allmennrettede artikler, videoer/dvd-er og bøker om bekkenbunn, fitness, graviditet og fysisk aktivitet og kvinnehelse.

Kari Bø tok mastergrad i 1984 om kroppsholdning, og doktorgrad i idrettsvitenskap om bekkenbunnstrening i 1990 ved Norges idrettshøgskole. Hun ble professor i treningsvitenskap ved NIH i 1997.

I perioden 1999-2001 var hun prorektor ved NIH under rektor Gunnar Breivik. I 1999–2007 var hun visepresident i den internasjonale kvinnehelsegruppen i World Confederation of Physical Therapy. Hun var visepresident i Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet i åtte år, der hun ga direkte råd til helseministeren om fysisk aktivitet, trening og helse. I tillegg var hun visepresident i Norges fysioterapiforbunds gruppe for idrettsfysioterapi 2003–2007. Bø har også hatt flere andre internasjonale verv og posisjoner. Hun har mottatt en rekke internasjonale priser for sin forskning og undervisning. I 2014, ble en av hennes publikasjoner kåret til en av de 15 beste studiene i fysioterapi blant >25.000 randomiserte kontrollerte studier i PEDro databasen, I 2015 ble hun hedret med Mildred Elson Award, den høyeste prisen i World Confederation of Physiotherapy for sitt bidrag til forskning og utdanning innen dysfunksjon i bekkenbunnen og kvinnehelse. I 2016 ble hun tildelt den høyeste prisen for sitt livslange arbeid fra The International Continence Society og i 2019 ble hun utnevnt æresmedlem av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun er også æresmedlem av den norske, Brazilianske og Chilenske kvinnehelsegruppene i fysioterapi.

Bø har sittet i programstyret for klinisk forskning i Norges forskningsråd i tre år og har vært Norges forskningsråds representant i Science Europe.

I tillegg til full stilling på NIH hadde Kari Bø 20 prosent stilling som prosjektleder på Akershus universitetssykehus, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, og hun sitter fortsatt i ledelsen i det tverrfaglige Bekkensenteret på samme sykehus.

Kari Bø har hatt idrettskarrierer innenfor dans og rytmisk gymnastikk, og ble nordisk mester i tropp i rytmisk gymnastikk. Sammen med Eva-Lill Kamhaug etablerte hun Gymnastikk i tiden, et helsefremmende treningsprogram for kvinner og et utdanningssystem for trenere. Hun underviser fortsatt i treningsmodellen på sitt hjemsted.

Publikasjoner

CV

Pressebilder