Bilde av Kari Bø

Kari Bø

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 20 08 / +47 990 47 363
E-post
kari.bo@nih.no

Forskning

Bekkenbunnsproblematikk (funksjon, dysfunksjon, måling, prevalens i ulike grupper, forebygging, behandling, toppidrettskvinner), kvinnehelse, trening under svangerskap og etter fødsel, rygg- og bekkenrelaterte smerter, rectus diastase.

Undervisning

Metode, bekkenbunnsproblematikk, muskel-skjelett plager, ergonomi, trening til musikk, treningsvitenskap.

Kort biografi

Kari Bø er professor ved Seksjon for idrettsmedisinske fag og en av verdens ledende eksperter på forskning innen bekkenbunnproblematikk og -trening og holder hyppig foredrag over hele verden. Hun har stått bak en lang rekke vitenskapelige publikasjoner om bekkenbunnproblemer, forebygging og behandling av inkontinens og korsryggsmerter, målingsmetoder, fitness og kvinnehelse. I tillegg har hun publisert et høyt antall allmennrettede artikler, videoer/dvd-er og bøker om bekkenbunn, fitness, graviditet og fysisk aktivitet og kvinnehelse.

Kari Bø tok mastergrad i 1984 om kroppsholdning, og doktorgrad i idrettsvitenskap om bekkenbunnstrening i 1990 ved Norges idrettshøgskole. Hun ble professor i treningsvitenskap ved NIH i 1997.

I perioden 1999-2001 var hun prorektor ved NIH under rektor Gunnar Breivik. I 1999–2007 var hun visepresident i den internasjonale kvinnehelsegruppen i World Confederation of Physical Therapy. Hun var visepresident i Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet i åtte år, der hun ga direkte råd til helseministeren om fysisk aktivitet, trening og helse. I tillegg var hun visepresident i Norges fysioterapiforbunds gruppe for idrettsfysioterapi 2003–2007. Bø har også hatt flere andre internasjonale verv og posisjoner. Hun har mottatt en rekke internasjonale priser for sin forsknings og undervisning. I 2014, ble en av hennes publikasjoner kåret til å være en av de 15 beste studiene i fysioterapi blant >25.000 randomiserte kontrollerte studier i PEDro databasen, I 2015 ble hun hedret med Mildred Elson Award, den høyeste prisen i World Confederation of Physiotherapy for sitt bidrag til forskning og utdanning innen dysfunksjon i bekkenbunnen og kvinnehelse. I 2016 ble hun tildelt den høyeste prisen for sitt livslange arbeid fra The International Continence Society.

Bø har sittet i programstyret for klinisk forskning i Norges forskningsråd i tre år og er i dag Norges forskningsråds representant i Science Europe.

I tillegg til full stilling på NIH hadde Kari Bø 20 prosent stilling som prosjektleder på Akershus universitetssykehus, Avdeling for gynekologi, og hun sitter fortsatt i ledelsen i det tverrfaglige Bekkensenteret på samme sykehus.

Kari Bø har hatt idrettskarrierer innenfor dans og rytmisk gymnastikk, og ble nordisk mester i tropp i rytmisk gymnastikk. Sammen med Eva-Lill Kamhaug etablerte hun Gymnastikk i tiden, et helsefremmende treningsprogram for kvinner og et utdanningssystem for trenere. Hun underviser fortsatt i treningsmodellen på sitt hjemsted.

Publikasjoner

CV

Pressebilder