Bilde av Line Fiskerstrand Blekeli

Line Fiskerstrand Blekeli

Stilling
Seksjonsjef
Avdeling
Personal- og økonomiavdelingen
Telefon
+47 23 26 20 52 / +47 413 12 562
E-post
linefb@nih.no

Ansvarsområde

Ledelse

 • Kontorsjef for HR og Lønn.

Personal

 • Ansvaret for saksbehandling innenfor områdene personal- og lønnspolitikk og diverse reglement/retningslinjer.  
 • Rådgivning og veiledning av skolens ansatte og saksbehandling av diverse enkeltsaker  

HMS

 • Ansvaret for å utvikle, administrere og koordinere HMS-arbeidet ved høgskolen.
 • Sekretariatsfunksjonen for arbeidsmiljøutvalget.
 • Verneleder
 • Ansvar for opplæring og informasjon knyttet til HMS
 • Ansvarlig for HMS håndbok, avvikssystem og utvikling av HMS verktøy for ledere med personalansvar.
 • Ansvar for kriseberedskap og planverk knyttet til kriseberedskap. Loggfører i kriseberedskapsgruppen.
 • Prosjektleder arbeidsmiljøundersøkelsen - Arbeids- og Klimaundersøkelse (ARK)

 Planverk og handlingsplaner

 • Sekretariatfunksjon og saksbehandler i møter med arbeidstakerorganisasjonene
 • Bistå personal- og økonomisjef i arbeid med å følge opp overordnede planverk
 • Ansvar for handlingsplaner innenfor personal- og lønnsområde
 • Utarbeide diverse offentlige rapporter og interne/eksterne statistikker
 • Bistå i lønnsbudsjetteringen
 • Skrive styresaker innenfor sine ansvarsområder og utarbeide høringsuttalelser.

Lønn

 • Ansvarlig for lønnskjøring - hovedlønn
 • Ansvarlig for lønnskjøring - bonus (timelønnede)
 • Ansvarlig for reisekjøringer
 • Ansvarlig for ESS

 

 

 

 

Pressebilder