Ingun Marie Bjørkelund

Stilling
Seniorkonsulent
Avdeling
HR
Telefon
+47 23 26 20 13 / +47 971 65 117
E-post
ingunmb@nih.no

Ansvarsområde

Lederstøtte for rektor og administrerende direktør

Kontaktperson for NIHs styre og Studentstyret

Koordinerer ulike arrangementer for ledelsen

Sekretær/referent for IDF (informasjon, drøfting, forhandling) ved NIH

Publisering på nih.no og intranett (SharePoint)

Oppgaver tilknyttet HR-avdelingen

Pressebilder