Ingrid Birkelund

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 56
E-post
ingridbi@nih.no

Forskning

Profesjonskvalifisering, lærerrollen, kroppsøving og kvalitative metoder.

Undervisning

Profesjonsfag, fagdidaktikk, skolepraksis.

Kort biografi

Stipendiat ved institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Doktorgradsarbeidet er kvalitativt og omhandler nyutdannede kroppsøvingslæreres profesjonskvalifisering. Har en mastergrad i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk. Arbeidet tidligere som kroppsøvingslærer i ungdomsskolen.

Pressebilder