Bilde av Ellen Berg

Ellen Berg

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 53 / +47 997 22 351
E-post
ellenbe@nih.no

Forskning

Kroppsøving, Inkludering, Tilpasset opplæring, Normalitet, Annerledeshet, Anerkjennelse, Funksjonshemming, Skole-hjem-samarbeid, Tverrprofesjonalitet, Kvalitativ Metode, Narrativ tilnærming, Diskurser, Involvering av barn i forskning, Forskningsetikk

Undervisning

Pedagogikk, inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving, skole-hjem-samarbeid, tverrprofesjonelt arbeid, helsepedagogikk, tilpasset fysisk aktivitet, idrett og funksjonshemming, metode og vitenskapsteori – bachelor, kvalitativ metode, veiledning bachelor- og masteroppgaver.

Kort biografi

Ellen Berg er førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier. Hun er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag ved HINN (tidligere Elverum Lærerhøgskole). Har 1. og 2. avdeling i spesialpedagogikk med vekt på fysisk funksjonshemming fra UiO, og hovedfag i idrettsvitenskap med fordypning innen idrettspedagogikk fra NIH. Berg har arbeidet som kroppsøvings- og idrettsfaglærer og avdelingsleder i videregående skole, og har også 20 års erfaring som spesialpedagog/idrettspedagog ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus. Berg har doktorgrad i idrettsvitenskap fra NIH fra 2013, der tema for avhandlingen var inkludering i kroppsøving for elever med fysiske funksjonsnedsettelser. I videre arbeid er hun spesielt opptatt av elev-lærer-relasjonen, anerkjennelse og samhandling som fundament for utvikling av et inkluderende kroppsøvingsfag, og hvordan ulike aktører både i og utenfor skolearenaen påvirker elevens deltagelse og læring i faget kroppsøving. 

Mine publikasjoner i Cristin - https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=328592

Pressebilder