Bilde av Marte Bentzen

Marte Bentzen

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 22 36
E-post
marte.bentzen@nih.no

Forskning

 

Tilpasset fysisk aktivitet, psykisk helse og fysisk aktivitet, motivasjon, helsepedagogikk / helsepsykologi, utbrenthet og velvære, kvantitativ metode, trenere som yrkesgruppe, frafall i idrett.

Undervisning

Tilpasset fysisk aktivitet, fysisk aktivitet i psykisk helsevern, helsepedagogikk i skolen, motivasjon. 

Kort biografi

Marte Bentzen er førsteamanuensis ved seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Hennes utdanningsbakgrunn: Allmennlærerutdanning (HiOA), Spesialpedagogikk (UiO), påbygningsstudiet Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Mastergrad og doktorgrad fra Norges idrettshøyskole (NIH). Hennes mastergrad omhandlet motivasjon i rehabilitering for langtidssykemeldte, mens hennes doktorgrad hadde fokus på variasjon i velvære hos trenere i toppidretten. Tidligere arbeidserfaring har hun som idrettspedagog i ulike rehabiliteringsinstitusjoner (hjerterehabilitering, revmatiske lidelser og psykiatri). Etter endt doktorgrad i jobbet hun som forsker ved NIH på tematikken fysisk aktivitet som en del av et helhetlig tilbud innen psykiatrisk behandling.

En rød tråd som beskriver Marte Bentzens arbeids- og forskningsinteresse, har vært hvordan miljømessige betingelser+ påvirker opplevelsene til den enkelte i form av belastninger og motivasjonell støtte. I kontekster som skole, idrett, yrkesliv og rehabilitering, er det viktig at den enkelte deltager opplever mestring og selvbestemmelse for å ha lyst og energi til å være i konteksten, søke utfordringer og oppleve glede ved den. 

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder