Bilde av Marte Bentzen

Marte Bentzen

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 22 36
E-post
marte.bentzen@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi
Helsepsykologi
Motivasjon
Utbrenthet og velvære

Kort biografi

Bakgrunn: Allmennlærerutdanning, Spesialpedagogisk utdanning fra UiO og NIH, master i idrettsvitenskap fra NIH. Har tidligere jobbet som idrettspedagog ved ulike rehabiliteringsavdelinger, samt ved Ressurssenter for Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst.

Forskningstematikken i hennes doktorgrad har vært variasjon i velvære i prestasjonskulturer. Mer spesifikt har forskningen undersøkt hvordan topptrenere i Norge og Sverige har det i sin jobb. Resultatene fra de longitudinelle studiene har tatt sikte på å bedre forstå hvordan utbrenthet utvikles over tid, hvilke symptomer som er assosiert, og hvilke motivasjonelle og arbeidsmengde-relaterte variabler som påvirker denne prosessen. Likeledes har forskningen også sett på hva som kjennetegner topptrenere som over tid viser høyere grad av trivsel, vitalitet og utholdenhet i sin jobb.

Publikasjoner

Pressebilder