Bilde av Lena Kristin Bache-Mathiesen

Lena Kristin Bache-Mathiesen

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 82
E-post
lenakb@nih.no

Ansvarsområde

Datavitenskap.

Forskning

Treningsbelastning, fotball, statistikk, metode.

Kort biografi

Lena Kristin Bache-Mathiesen er dataviter ved Senter for idrettsskadeforskning, under Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Hun var tidligere stipendiat på NIH, og fullførte doktorgradsprosjektet "Hvordan forske på treningsbelastning og risiko for skade?" høsten 2022. Før hun startet PhD i biostatistikk, jobbet hun i 4 år med helsedata på norske sykehus.

Publikasjoner

Pressebilder