Lena Kristin Bache-Matiesen

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 82
E-post
l.k.backe-mathiesen@nih.no

Pressebilder