Bilde av Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund Alfred Anderssen

Stilling
Instituttleder
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 01 / +47 452 79 348
E-post
sigmundaa@nih.no

Ansvarsområde

Ledelse av seksjonen

Forskning

Anbefalinger for fysisk aktivitet, aktivitetsnivå i befolkningen, fysisk aktivitet og helse, hjerte- og karsykdom og diabetes.

Undervisning

Fysisk aktivitet og helse.

Kort biografi

Sigmund A Anderssen er professor i fysisk aktivitet og helse ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han er også leder av seksjonen. Ved avdeling for lærerutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane er han ansatt som professor ll. Hans hovedområder innen forskning er kartlegging av fysisk form og fysisk aktivitet, og fysisk aktivitet/trening i relasjon til risikofaktorer for diabetes og hjerte- karsykdommer.

Sigmund A Anderssen har vært en av hovedforfatterne for de norske og nordiske anbefalingene for fysisk aktivitet. Anderssen har vært leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Han er også medforfatter for Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

Publikasjoner

Pressebilder