Svein Sundvall Andersen

E-post
s.s.andersen@nih.no

Forskning

  • Prestasjonsledelse
  • Prestasjonskultur
  • Læring og forbedring under usikkerhet
  • Integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Kort biografi

  • Doktorgrad fra Stanford University.
  • Professor i ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.
  • Har vært leder for Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI.
  • Har vært leder for Senter for Europaforskning (ARENA), Universitetet i Oslo.
  • Dean BIs doktorgradsprogram.

 

Pressebilder