Bilde av Kenneth Aggerholm

Kenneth Aggerholm

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 59
E-post
kennetha@nih.no

Forskning

Idrettsfilosofi, idrettspedagogikk, pedagogisk filosofi, eksistensfilosofi, fenomenologi, etikk, talentutvikling, kroppsøving, fysisk aktivitet og funksjonshemming, kropp og læring.

Undervisning

Læringsteori, dannelsesteori, pedagogikk, didaktikk, kvalitativ metode, bevegelse og erfaring.

Kort biografi

Kenneth Aggerholm er professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH.

Hans forskningsområder er idrettsfilosofi og idrettspedagogikk, med særlig fokus på humanvitenskapelige perspektiver på erfaring, dannelse, øvelse og utvikling innen idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF).

Han er programansvarlig for masterutdanning i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk, og sitter i Komite for forskerutdanning (KFU)

Han er president for det internasjonale forbund for idrettsfilosofi (IAPS) og sitter i redaksjonen for Journal of the Philosophy of Sport og Sport Ethics and Philosophy.

Kenneth er tidligere profesjonell fotballspiller og har jobbet med gatefotball for hjemløse i København.

 

 

Publikasjoner

Pressebilder