Bilde av Kenneth Aggerholm

Kenneth Aggerholm

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 59
E-post
kennetha@nih.no

Forskning

Idrettsfilosofi, pedagogisk filosofi, eksistensfilosofi, fenomenologi, etikk, talentutvikling, kroppsøving, tilpasset idrett og bevegelse, kropp og læring.

Undervisning

Læringsteori, dannelsesteori, pedagogikk, didaktikk, kvalitativ metode, bevegelse og erfaring.

Kort biografi

Kenneth Aggerholm er professor ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH. Han skrev doktorgrad om talentutvikling i fotball ved Aarhus Universitet og har tidligere jobbet med gatefotball for hjemløse i København. Hans forskningsområder er idrettsfilosofi og idrettspedagogikk, med særlig fokus på erfaring, dannelse, øvelse og utvikling innen idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Han har sittet i styret for det internasjonale forbund for idrettsfilosofi (IAPS) og sitter i redaksjonen for Journal of the Philosophy of Sport.

Publikasjoner

Pressebilder