Bilde av Kristian Abelsen

Kristian Abelsen

Stilling
Universitetslektor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 23 99 / +47 977 48 642
E-post
kristiana@nih.no

Ansvarsområde

Kristian har ulike undervisnings- og emneansvar på Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Knyttet til både bachelorprogram i Kroppsøving og idrettsfag og Friluftsliv.

Kristian er institusjonsansvarlig for skikkethet på NIH.

Forskning

Friluftsliv i skolen. Langsomt friluftsliv. Friluftslivsdidaktikk og profesjonell utvikling.

Undervisning

Friluftsliv i skolen. Langsomt friluftsliv. Friluftsliv og personlig og sosial utvikling. Friluftslivsdidaktikk.

Kort biografi

Kristian Abelsen er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Han har jobbet på NIH i 10 år. Kristian jobbet tre år som prosjektlærer på Ila ungdomsskole i Oslo med ansvar for å utvikle og gjennomføre uteskole og tverrfaglige og flerfaglige undervisningsprosjekter. Dette skjedde samtidig som han gjorde feltarbeid og skrev hovedfagsoppgave om uteskole og lærerprofesjonalitet. Deretter ble det 7 år som idretts- og friluftslivslærer ved Rønningen folkehøgskole. I denne tiden med nasjonalt engasjement knyttet til pedagogiske utviklingsarbeid i folkehøgskolen og anledning til videreutdanning og praktisering som arbeidsveileder. Et sabbatsår gav muligheten til å utvikle og gjennomføre et friluftslivspedagogisk opplegg for utvalgte barn i barneskolen, barn i risiko.

I dag er Kristian prosjektleder for aksjonsforskningsprosjektet «Annerledes kroppsøving». Tre videregående skoler og 6 seks lærere deltar. Vi ønsker å samle erfaringer når kroppsøvingsfaget gjennomføres med vekt på dybdelæring i både friluftsliv og dans.

Publikasjoner

Pressebilder