Victoria Telle Hjellset

Maestring har magisk effekt. Hvordan gjør vi våre deltagere mestrende?

Victoria Telle Hjellset er Cand. Scient i Fysisk aktivitet og helse, fra Norges Idrettshøyskole. Hun har en Ph.D. i stress, mestring og atferdsendring fra Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo. Hun var ferdig med sin postdoktor periode ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i 2017. Frem til 2019 har hun vært tilknyttet NMBU som forsker i folkehelsevitenskap. Hjellset er nå ansatt som studieleder ved OsloMet i full stilling. Fra 2014 har Hjellset vært tilknyttet Helsedirektoratet (Hdir) i forbindelse med revisjon av Nasjonale retningslinjer for diabetes. Victoria har sittet i Hdir sitt fagråd for diabetes siden 2018, men hovedansvar for kommunikasjon og innvandrer-perspektivet. Som forsker i over 20 år i Folkehelsevitenskap har Victoria Telle Hjellset hatt fokus på bl.a. atferdsendring, kommunikasjon, stress, mestring og forståelsen av hvordan det det psykologiske og det fysiologiske henger sammen. Victoria er en prisbelønnet foredragsholder som brenner for å redusere sosial ulikhet i helse i den norske befolkningen. Hjellset er en engasjerende foredragsholder som presenterer harde fakta fra publisert forskning og krydrer det hele med gjenkjennelige eksempler. Hennes foredrag er lærerike, matnyttige og underholdene.  

 


 

Foredrag: Maestring har magisk effekt. Hvordan gjør vi våre deltagere mestrende?