Sandra Gluppe

Workshop om undersøkelse og trening ved delte magemuskler

imageej73j.png

Sandra er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo/Oslo Met (2008-2011) og fullførte sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2017.

Hun er nå ansatt i en eksternt finansiert stipendiatstilling via Norske Kvinners Sanitetsforening på Institutt for idrettsmedisinske fag. Hennes forskningsprosjekt har tittelen "Postpartum exercise and diastasis recti abdominis – mammamage et problem etter fødsel?".

 


 

Workshop om undersøkelse og trening ved delte magemuskler