Mee Eline Eriksson

Aktivitet på resept – har vi råd til å la være og hvem skal levere?

Mee Eline Eriksson er utdannet jurist. Jobbet i kommunal- og regionaldepartementet med næringsrettede virkemidler. Videre i Nærings- og fiskeridepartementet med konkurransepolitikk. Arbeidet i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) med konkurransesaker, og jobber nå som bransjedirektør aktiv helse i hovedorganisasjonen Virke Norge.

 


 

Aktivitet på resept – har vi råd til å la være og hvem skal levere?

Det er ikke tvil om at Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer. Den norske folkehelsen er ikke bærekraftig, og helseregnskapet kan ikke regnes hjem. Har vi et alvorlig folkehelseproblem? Svaret er dessverre ja. Ifølge OECD har Norge høyest andel av personer på varige og midlertidige helserelaterte ytelser og høyest sykefravær sammenlignet med andre industrialiserte land. Kan vi gjøre noe med det? Svaret er heldigvis ja. Hovedårsakene til sykefravær og uførhet kunne vært unngått gjennom forebyggende fysisk aktivitet og et balansert kosthold. Mee Eline Eriksson vil i foredraget «Aktivitet på resept – har vi råd til å la være og hvem skal levere?» snakke om hvordan treningssenterbransjen kan være med på å løse disse utfordringene i fremtiden.»