Lene Annette Hagen Haakstad

«Hvor hardt kan du trene som gravid …»?

Lene Haakstad er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole, samt programansvarlig for instruktør- og personlig trening utdanningen ved Senter for etter- og videreutdanning. Professor Haakstad sitt primære forskningsfelt er kvinners helse, med særlig fokus på fysisk aktivitet/trening under graviditet og effekten av trening på helseutfall hos mor og barn. Hun ferdigstilte sin doktorgradsavhandling i 2010 ("Fysisk aktivitet og vektøkning hos gravide"), og har 72 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Professor Haakstad sitt arbeid har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og hun har holdt en rekke konferansepresentasjoner nasjonalt og internasjonalt.

 


 

Foredrag: «Hvor hardt kan du trene som gravid …»?