Jorunn Sundgot-Borgen

Vektproblematikk og spiseforstyrrelser. Hvem rammes og hvordan forebygge?

Sundgot-Borgen er professor i fysisk aktivitet og helse ved  Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH. Hun tok mastergrad ved Arizona State University i 1985 og doktorgrad ved NIH i 1993. Sundgot-Borgen har arbeidet på Olympiatoppen og ledet ernæringsavdelingen der i mange år. Hun har vært nestleder og fungerende leder for Nasjonalt råd for fysisk aktivitet og er nå visepresident i Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Hun sitter i Medical and Scientific Expert Group for IOC. Hun er Fellow i ACSM, og Honorary Fellowship of the Faculty of Sport and Exercise Medicine RCPI (Royal College of Physicians of Ireland) & RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland).

Forskningsområdene hennes er spiseforstyrrelser, vektregulering, menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse.

 


 

Foredrag: Vektproblematikk og spiseforstyrrelser. Hvem rammes og hvordan forebygge?