Emilie Dalhaug

«Hvor hardt kan du trene som gravid …»?

 

Emilie Mass Dalhaug er stipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag på prosjektet The gender gap in sport medicine research - pregnancy, health, training and motherhood in elite athletes. Prosjektet har som mål å undersøke effekten av høyintensiv trening på ulike helsevariabler hos mor og foster, samt kartlegge idrettskvinnenes erfaringer med graviditet, fødsel, trening og praktiske utfordringer knyttet til det å få barn underveis i idrettskarrieren.

Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på prosjektet School in Motion, og som prosjektkoordinator på en nasjonal kartleggingsstudie av fysisk aktivitet og fysisk form blant barn og unge (ungKan3). Hun har også jobbet som forskningsrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Emilie har en master i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole, 2017

 


 

Foredrag: «Hvor hardt kan du trene som gravid …»?