Christina Gjestvang

"Hvordan få norske voksne i aktivitet?"

Christina Gjestvang har tatt en doktorgrad ved Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH. Doktorgradsprosjektet "Treningssenterbransjen. – En arena for folkehelse?" undersøkte hva som kjennetegner de som får til regelmessig trening over tid.
Hun har jobbet over 15 år i treningssenterbransjen både som Personlig trener og gruppeinstruktør, og brenner for at flere skal kjenne på aktivitetsglede!

 


 

Foredrag: "Hvordan få norske voksne i aktivitet?"