Anne Mette Rustaden

Mental helse og trening

 

Anne Mette jobber i dag som Førsteamanuensis ved Fakultetet for helse- og treningsvitenskap ved Høgskolen Innlandet, avdeling Lillehammer. Hun har tidligere vært ansatt ved Norges Idrettshøgskole (NIH), hvor hun blant annet har hatt emneansvar og forelest på NIH Aktiv sine studier, både innen personlig trening og gruppetrening. Anne Mette har lang utdannelse fra NIH, og er utdannet fysioterapeut. Hun forsvarte i 2018 sin doktorgrad ved NIH, innen temaet styrketrening og overvektige kvinner. I dag er hun involvert i ulike forskningsprosjekter, med hovedfokus på styrketrening rettet ulike risikogrupper. Anne Mette har over 20 års erfaring fra treningsbransjen, og har presentert både praktiske gruppetreningstimer og forelesninger på en rekke ulike konferanser og kongresser tidligere.

 


 

Foredrag: Mental helse og trening