Marte Knutsson

Smartklokker - til nytte eller besvær? I dette symposiet får du disse tre foredragene: "Pulskuren" - "STOL PÅ INSTINKTET!" - "Bør vi la smartklokken styre?"

image5n4eq.png

Marte Knutsson er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved NIH. Hennes avhandling har foreløpig arbeidstittel: «Aldrende kropper, ung teknologi: Hvordan anvender aldrende mennesker helseteknologi for å fremme fysisk aktivitet og helse?» Hun benytter kvalitative forskningsmetoder, og har intervjuet 30 menn og kvinner over 60 år som bruker smartklokker, aktivitetsmålere og/eller helseapper. Foreløpige funn viser at flere beskriver et spenningsforhold mellom ønsket om å være i jevnlig, fysisk aktivitet og hindringer som kan gjør det vanskelig å oppnå regelmessighet i treningen. De digitale hjelpemidlene kan bidra til å forsterke dette spenningsforholdet.  

 


 

Symposium: Smartklokker - til nytte eller besvær?

I foredraget "STOL PÅ INSTINKTET" kaster Marte et skråblikk på bruken av smartklokker og spør hva vi ofrer i vårt evige strev etter optimalisering.   

«STOL PÅ INSTINKTET!»

3 gode grunner til å droppe smartklokken.

I 2022 ble det solgt cirka 1 million smartklokker og aktivitetsmålere i Norge. Det er med andre ord populært å logge søvn, skritt, hjertefrekvens og stressnivå for å bli sunnere, raskere, sterkere og lykkeligere.

Fordelene med å fremstille egen helse som en serie tallverdier er mange, hevdes det. Men går våre anstrengelser for å oppnå kontroll over kropp, sinn og helse på bekostning av noe?

  • Torkil Færø som er lege og forfatter av boken "Pulskuren"  skal også ha et innlegg i dette symposiet.
  • Benedikte Western skal ha innlegget "Bør vi la smartklokken styre?"
  • Symposiet avsluttes med diskusjon og spørsmål fra salen.