Gøran Paulsen

Kjernemuskeltrening - virker det?

Utdannet fysioterapeut (1999-2001). Professor ved Institutt for fysisprestasjonsevne ved Norges idrettshøgskole og professor-II ved Høgskulen på Vestlandet. Doktorgrad i idrettsfysiologi fra Norges idrettshøgskole, som omhandlet restitusjon og adaptasjon til arbeidsinduserte muskelskader (2004-2009). Post-doktor ved Norges idrettshøgskole med forskning på antioksidanter og trening (2009-2013).

Tidligere leder (2013-2019), nå fagkonsulent ved Olympiatoppens kraft/styrke-avdeling (20 % stilling).


 

Foredrag: Kjernemuskeltrening - virker det?