Christine Sundgot-Borgen

Symposium: Fedme og stigmatisering. Fra skam til inkludering. Foredrag: Kroppspress, ungdom og spiseforstyrrelser

Christine Sundgot-Borgen.jpg

Christine Sundgot-Borgen er postdoktor ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål, Oslo Universitetssykehus. Hun har en mastergrad i fysisk aktivitet og helse, en doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole ved Institutt for idrettsmedisinske fag, og IOC utdannet i idrettsernæring. I sitt doktorgradsarbeid utviklet, gjennomførte, og evaluerte hun en stor skolebasert randomisert kontrollert studie som hadde til hensikt å fremme positive kroppsbilde blant gutter og jenter i videregående skole. Christine har i ettertid vært prosjektleder og bidragsyter på nasjonale og internasjonale kartleggings- og intervensjonsstudier knyttet til mental helse, kroppsbilde, spiseforstyrrelser, fysisk aktivitet, og idrettsernæring spesielt, i ulike grupper av befolkningen. I tillegg er hun nå ansatt som postdoktor på et prospektivt kohorteprosjekt som skal undersøke sammenhenger mellom fysisk aktivitets- kostholds- og vektvariabler 5-år etter fedmekirurgi.

 


 

Foredrag: Kroppspress, ungdom og spiseforstyrrelser

 

Symposium: Fedme og stigmatisering. Fra skam til inkludering.

Deltakerne i symposiet:

  • Aina Kirsebom (redaksjonssekretær i Oikos / Ren Mat)
  • Christine Sundgot-Borgen (postdoc ved Oslo universitetssykehus)
  • Mari-Mette Graff (leder i Landsforeningen for overvektige i Norge)
  • Samira Lekhal (lege, spsialist indremedisin)
  • Tine Sundfør (klinisk ernæringsfysiolog)