Benedikte Western

Smartklokker - til nytte eller besvær? I dette symposiet får du disse tre foredragene: "Pulskuren" - "STOL PÅ INSTINKTET!" - "Bør vi la smartklokken styre?"

imagev2tl7.png

Benedikte er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder. Hun forsker på treningsintervensjoner, som blant annet inkluderer bruk av forskjellige aktivitetsmålere, hos personer med kreft. Benedikte er interessert i hvordan teknologien rundt oss innhenter, prosesserer, og presenterer data, og hvordan vi kan bruke dette som verktøy innen helsefremmende arbeid samt hvilke utfordringer som kan oppstå.

 


 

Symposium: Smartklokker - til nytte eller besvær?

Tittel på foredraget: Bør vi la smartklokken styre?