Program Kroppsøvingskonferansen 2022

Mobilvennlig program

PROGRAM TORSDAG 2. JUNI 2022

08:00-09:15: Registrering ved servicetorget. Kaffe/te, noe å bite i 

09:15 – 09:30: Velkommen i Auditorium Innsikt

Rektor Lars Tore Ronglan og instituttleder Reidar Säfvenbom            

09:30 – 10:15 : Plenumsforedrag 1 i Auditorium Innsikt

"Jeg elsker friluftsliv,  jeg liker alle typer ballspill og jeg syntes det er artig å danse, men jeg hater gym".

Elias Halvorsrud (barneverntjenesten i Eidskog kommune)

10:15 – 10:30: Mingling. Kaffe/te og noe å bite i                             

10:30 – 11.40: Parallelle sesjoner

Sesjon 1

 Inkludering og ekskludering

Leder: Kjersti Mordal Moen

Sted: Auditorium Innsikt

Sesjon 2

Lærerutdanning 1

Leder: Kristin Walseth

Sted: Auditorium Topp

Sesjon 3

Svømme- og livredningsopplæring 1

Leder: Jon Sundan

Sted: Auditorium Bredde

Kl 10:30
Krenkelser og patologier i norsk kroppsøving - en målrettet kunnskapsoversikt over empirisk forskning i perioden 1990-2020.
Kjersti Mordal Moen (HINN), Erik Aaasland, Knut Løndal
Kl 10:30
Minoritetsstudenters møte med friluftslivsundervisningen i faglærerutdanningen.
Kristin Walseth (OsloMet), Hummam Khan
Kl 10:30 Svømmedyktighet blant elever på 4. trinn i grunnskole.
Jon Sundan (NTNU), Monika Haga, Håvard Lorås
Kl 10:55
Følelser og pedagogisk endring: En studie av følelsers involvering i pedagogisk endringsarbeid.
Mats Hordvik (NIH), Tim Fletcher
Kl 10:55
Core reflection, a way of ”doing Bildung”? En didaktisk modell for å fremme kroppsøvingsstudenters profesjonelle utvikling.

Marc Esser-Noethlichs (OsloMet), Lars Bjørke
10:55
Kompetanseheving i vannkompetanse.
Ingrid Frenning (UiT), Linda Hjemgård Johansen
Kl 11:20
Verbal inkludering i kroppsøving: ”Kan vi fortsette å jobbe i små grupper, det føles mye tryggere å engasjere seg der”.
Jens-Erik Furulund (UiT)
Kl 11:20
Å våge seg inn i dansen – grunnskulelærarstudentar si erfaring med danseundervisning i skulepraksis.
Reidun Nerhus Fretland (HVL)
Kl 11:20
Utvikling og validering av et kartleggingseverktøy for selvoppfattet svømmedyktighet blant barn.
Monika Haga (NTNU), Håvard Lorås, Jon Sundan

11:45 - 13.15: Lunsj utenfor kantina

- årsmøtet for Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag avholdes kl 12:15 - 13:15

13:15 - 16:25: Parallelle sesjoner

Sesjon 4

Kroppslig læring

Leder: Øyvind Førland Standal

Sted: Auditorium Innsikt

Sesjon 5

Didaktikk i perspektiv

Leder: Bjørg Oddrun Hallås

Sted: Auditorium Topp

Sesjon 6

Friluftsliv

Leder: Aron Laxdal

Sted: Auditorium Bredde

13:15
Pedagogikk for kroppsleg læring. Ei eksplorativ studie i kroppsøvingslærarutdanninga.
Øyvind Førland Standal (OsloMet), Vegard Fånes Aaring
13:15
Didaktiske praksiser utendørs.
– økokritiske dialoger om og i natur, fra emnet Outdoor learning for utenlandske og norske lærerstudenter.
Bjørg Oddrun Hallås (HVL), Camilla H. H. Farestveit, Tone C. Martinessen
13:15
En utfordring eller en unik mulighet: oppfattet læringsutbytte som følge av tilrettelagt undervisning i et friluftslivsstudie.
Aron Laxdal (UiA), Thomas Stenqvist
13:40
Developing movement capability through a phenomenographic approach to teaching and learning.
Gunn Nyberg (HDa)
13:40
A Multidimensional Approach to Perceived Teachers’ Autonomy Support and its Relationship with Need Satisfaction, Need Frustration, Anxiety, Enjoyment and Boredom of Students in Physical Education.
Svein Olav Ulstad (Nord Universitet), Knut Skjesol
13:40
Friluftsliv som mestringsarena i skolen.
Maria Stray  (USN), Ann Christin Helgesen Bjørke, Ketil Østrem
14:05
Kroppslig læring og samspill ved bruk av dans som læringsaktivitet.           
Erik Aasland (UiA), Trine Ørbæk
14:05
To touch or not to touch – that is the question?
Marie Öhman (HINN/ORU), Annica Caldeborg
14:05
Beslutningsstiler blant veiledere i friluftsliv.
Martin Olaussen (UiA), Lovise Krogsæter (UiA), Rune Høigaard, Ketil Østrem
14:30
Hvordan forstår kroppsøvingslærere begrepet kroppslig læring?
Nina Sømme Kvarstein (UiS)
14:30
Undervisningsmetoder i kroppsøvingsfaget – Hva vektlegger studenter ved bruk av induktive tilnærminger?
Ingfrid Mattingsdal Thorjussen (NLA)
 

 

14:55 - 15:15 Pause med kaffe/te og noe å bite i

Sesjon 7

Svømme- og livredningsopplæring 2

Leder: Silvana Bucher Sandbakk

Sted: Auditorium Innsikt

Sesjon 8

Lærerutdanning 2

Leder: Ida Storberget

Sted: Auditorium Topp

Sesjon 9

FoU i praksis

Leder: Lars Bjørke

Sted: Auditorium Bredde

Kl 15:15
Svømme og livredningsopplæring i LK20 – fagdidaktiske anbefalinger basert på drukningsstatistikk i Norge i perioden 1988 - 2020. Del 1.
Silvana Bucher Sandbakk (NTNU), Egil Galaaen Gjølme
Kl 15:15
Å bli kroppsøvingslærer: Studentenes utdanningsreise.
Ida Storberget (HINN), Kjersti Mordal Moen, Knut Westlie, Marte Amundsen
Kl 15:15
‘PhysEd-Academy’: Et internasjonalt lærerakademi i kroppsøving.
Mats Hordvik (NIH)
Kl 15:40
Svømme og livredningsopplæring i LK20 – fagdidaktiske anbefalinger basert på drukningsstatistikk i Norge i perioden 1988 - 2020. Del 2.
Egil Galaaen Gjølme (NTNU), Silvana Bucher Sandbakk
Kl 15:40
Modellbasert praksis i Norge: Lærerstudenters læringserfaringer med et koherent modellbasert emne.
Mats Hordvik (NIH), Tim Fletcher, Anders Lund, Lasse Møller, Berit Engebretsen
Kl 15:40
FUSK – et nasjonalt forskningsprosjekt. Fra ide, via pilot til oppstart.
Erlend Ellefsen Vinje (USN/OsloMet), Fredrik Lie Haugen, Steinar Brattenborg
Kl 16:05
Trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi. Bærekraftig kompetanse?
Ann-Helen Odberg (HVL), Gisle Vedvik Tjellaug, Brian Boe Madsen, Mats Melbye
Kl 16:05
Studenters kjernerefleksjoner i sin faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
Siv Lund (OsloMet)
Kl 16:05
En skolebasert nettverksmodell for fagutvikling i kroppsøving (SN-modellen).
Lars Bjørke (HINN), Kjersti Mordal Moen

Kl. 17.00 – 17.30 MUSSERENDE VELKOMST UTENFOR NIH SIN KANTINE

Kl. 17.30 -  23.00 KONFERANSEMIDDAG  I NIH SIN KANTINE (egen påmelding i påmeldingssystemet)


 

PROGRAM FREDAG 3. JUNI 2022

kL 09:00 - 09:45: Plenumsforedrag 2 I AUDITORIUM INNSIKT

"Heteronormer i kroppsøving - hva betyr det? Hvordan kan de motvirkes?"

Håkan Larsson (NIH)

09:45-10:00 Pause med kaffe/te og noe å bite i

10:00 – 11:10 Parallelle sesjoner

Sesjon 1

Digitalisering og bruk av digital teknologi

Leder: Jørgen Weidemann Eriksen

Sted: Auditorium Innsikt

Sesjon 2

Lærerutdanning 3

Leder: Helga Aadland

Sted: Auditorium Topp

Sesjon 3

Læring og vurdering i kroppsøving

Leder: Lars Woll

Sted: Auditorium Bredde

Kl 10:00
“Digital kanotur” – Studentenes læringsutbytte av en COVID-tilpasset kanotur gjennom Nordmarka.
Jørgen Weidemann Eriksen (NIH)
Kl 10:00
Øvingsrom for tverrfagleg undervisning i grunnskulelærarutdanninga.
Helga Aadland (HVL), Gunn Tone Iversen, Charlotte Tvedte, Marit Kulild, Gunhild Aadland Rolfsnes
Kl 10:00
Opplevelsen av kroppsøving som læringsfag.
Lars Woll (NTNU), Ingar Mehus
Kl 10:25
Exploring physical education teachers’ perceptions and attitudes towards digital technology in outdoor education.
Andreas Isgren Karlsson (HDa), Gunn Nyberg, Tarja Alatalo, Erik Backman
Kl 10:25
Lærerstudenters erfaring med elev-sentert undervisning.
Tonje Fjogstad Langnes (OsloMet), Jolanta Kilanowska, Kristin Walseth
Kl 10:25
Peer assessment in physical education.
Erik Backman (HDa), Björn Tolgfors, Gunn Nyberg, Mikael Quennerstedt
Kl 10:50
Digital teknologi og kroppsøving. Bortkastet tid, eller bortkastede muligheter?
Ove Østerlie (NTNU)
Kl 10:50
Grunnskolelærerstudenters erfaringer med inkludering av elever med funksjonsnedsettelser i kroppsøving.
Ingrid Elnan (NTNU), Vigdis Vedul-Kjelsås
Kl 10:50
Vurdering i kroppsøving under Covid-19-pandemien.
Petter Erik Leirhaug (NIH)
Kl 11:15
Klasseledelse i kroppsøving: et pilotprosjekt med bruk av video for å utvikle klasseledelse i praksis.
Øystein Røynesdal (NLA), Beate Gjesdal
Kl 11:15
Læring og ledelse i Mat & Helse og Friluftsliv. En kvalitativ studie om læringsutbytter gjennom samlæring. Åge Vigane (UiS), Merete Hagen Helland.
Kl 11:15
Friluftsliv i skolen, læreplaner og praksiser 1939-1980. Fra helse og heimstad, til et fag for kvikkaser med sans for kano, snøhuler og klatring? Kari Anne Jørgensen-Vittersø
(OsloMet)

11:40 - 12.30: Lunsj utenfor kantina

12:30 - 13:45: Parallelle sesjoner

Sesjon 4

Kropp, forståelser og kjønn

Leder: Jens E. Birch

Sted: Auditorium Innsikt

Sesjon 5

Kroppsøving, helse og fysisk aktivitet

Leder: Ellen Dahl

Sted: Auditorium Topp

Sesjon 6

Kunnskapsformer og refleksjon

Leder: Erik Aasland

Sted: Auditorium Bredde

Kl 12:30
Kropp, bevissthet og kroppsøving. Perspektiver.
Jens E. Birch (OsloMet), Pål Jåbekk
Kl 12:30
Tverr-profesjonelt samarbeid om helse i skolen.
Kristin Walseth (OsloMet), Tonje Langnes, Siv Lund, Judith Bratten
Kl 12:30
Kunnskapsformer som kommer til uttrykk i lærerens undervisning i kroppsøving.
Erik Aasland (UiA), Gunn Engelsrud
12:55
KILO-dagen - en dag for Kultur, Identitet, Læring, Opplevelse.
Torgeir Haug (USN), Jorunn Hegna
12:55
Folkehelse og livsmestring i kroppsøvingsfaget.
Ellen Dahl (Sam Eyde vgs), Linda Wibe Namsvatn, Christine E. Jacobsen, Ingunn R. Lyngroth, Lene Birgit Vaala, Martine S. Salater, Christine W. Kristiansen
12:55
A theoretical framework for research on reflections.
Emil Johansson (HDa)
 
 
 

Kl 13:45 Konferansen avslutter

 

 

Kontakt

Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 27