Selvbestemmelse – hjørnesteinen i motivasjon

Retten til å bestemme selv er et menneskerettslig prinsipp som handler om muligheten til å ta egne avgjørelser, og bestemme over eget liv. Størst mulig grad av selvbestemmelse er viktig både for personlig utvikling og god psykisk helse. Fagpersoner og trenere kan gjennom motivasjon og læring påvirke opplevelsen av selvbestemmelse når det gjelder idrett og fysisk aktivitet.

Person som klatrer i stige
Det handler om å kunne gi opp litt kontroll for å tilrettelegge for selvbestemmelse og god motivasjonskvalitet, mener Siv Gjesdal.

Avgjørende for motivasjonskvaliteten

—Selvbestemmelse er egentlig hjørnesteinen i motivasjon. Det er på mange måter det motivasjon i bunn og grunn er. Man kan ikke ha god motivasjonskvalitet uten selvbestemmelse, sier Siv Gjesdal.

Ukens gjest:

  • Siv Gjesdal. Førsteamanuensis ved Institutt for idrett- og samfunnsvitenskap. Skrev sin doktorgradsavhandling basert på temaet motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett. I dag forsker hun blant annet på idrettspsykologi, coaching og motivasjon. Hun har også erfaring fra barne- og ungdomsidretten som trener og trenerkoordinator.

 

Må gi mening for den enkelte

For å kunne forstå hva selvbestemmelse dreier seg om, må man kunne skille mellom motivasjonskvalitet og motivasjonsmengde. Blir du tvunget til å drive med en idrett, kan du møte opp og yte maks og være tilsynelatende veldig motivert for å gjennomføre store treningsmengder. Problemet er at kvaliteten ikke blir god når du ikke trives med treningen. Treningsprosjektet blir ikke viktig nok, og når dette presset forsvinner, så forsvinner de også. Derfor er det helt essensielt at for å være motivert, må aktiviteten gi mening for den enkelte. Mening er avgjørende.

—Når det kommer til trenerutdanningen, så handler det om sine roller som trenere, men også at de ikke skal tvinge det på utøverne sine. Dette er selvsagt noe som må bearbeides over tid. Man må forstå hvorfor disse tingene er viktige. Du skal ha fokus på mestring og utvikling fordi det er best for deg, og fordi det gir mening – ikke fordi man sier det som en trener. Denne tematikken er utrolig interessant og spennende, sier Siv.

—Overordnet viser det hvor komplisert motivasjon faktisk er. Noe jeg alltid sier når jeg er ute og snakker med trenere, er: «Dette er komplekst med mange ting som påvirker». En trener eller instruktør vil aldri være ansvarlig alene for motivasjonen til utøverne sine. Jeg føler det er litt viktig å si, slik at man ikke skal føle seg mislykket hvis noen ikke blir motivert. For hvis det ikke gir mening for de, så kan vi prøve å gi de mening. Det kan være noe annet som er viktigere for dem. Det må også være greit.

Påvirkningskraft over omgivelsene rundt oss

Når selvbestemmelse defineres, er det ofte enklest å si hva det ikke er, fordi mange forbinder selvbestemmelse med selvstendighet. Selvstendighet handler om å distansere seg fra andre, og kunne stå på egne bein. Selvbestemmelse handler om et grunnleggende behov vi har for å ha en påvirkningskraft over det som skjer rundt oss. Selvbestemmelse er å gjøre det som er i tråd med våre verdier.

Gi opp kontroll

Det viktigste budskapet og rådet Siv Gjesdal formidler, handler om å kunne gi opp litt kontroll for å tilrettelegge for selvbestemmelse og god motivasjonskvalitet. Selv om valg og avgjørelser ikke til enhver tid er fornuftige, er det viktig å tørre å gi slipp på kontrollen for å ha evnen til å samarbeide og dyrke motivasjonsmengde over tid.

—Her er det kanskje også et element av at øvelse gjør mester. Prøver du én gang, prøver du trolig nok en gang til. Deretter går det av seg selv, avslutter Siv.