– Det å fikse på kvinner, det må man bare slutte med

Forsker Hanne Sogn er klar på hva norsk idrett må gjøre for å endre mannsdominansen blant topplederne. Ishockeypresident Tage Pettersen tror verktøyene mangler for å innfri målene i festtalene.

En infografikk som viser to gjester i et podkaststudio og tittelen på episoden
Hanne Sogn er forsker på institutt for idrett og samfunnsvitenskap på NIH. I NIH-podden møter hun en av de mange topplederne hun intervjuet i doktorgradsprosjektet sitt, hockeypresident Tage Pettersen.

Selv om vi akkurat har fått en ny kvinnelig idrettspresident er Zaineb Al-Samarai fremdeles en sjelden vare i norsk idrett.

Over 80 prosent av presidentene og generalsekretærene i norsk idrett er fremdeles menn. 

Hvorfor er det slik, og er det et problem for idretten?

Slutt å fikse på kvinnene

Hanne Elisabeth Sogn har forsket på akkurat dette og diskuterer løsningene sammen med ishockeypresident og stortingspolitiker for Høyre, Tage Pettersen i NIH-podden. 

– Dette er utrolig komplisert, og det tar tid, og først av alt krever det at man har toppledere i de enkelte organisasjonsleddene som er villige til å gå inn i nettopp denne typen problemstillinger, sier Sogn og fortsetter:

– Det er det jeg er opptatt av: det er ikke noen enkle tiltak. Det å fikse på kvinner, eller gjøre tiltak for at det skal virke som at man gjør noe – det må man slutte med, for å si det veldig enkelt. Det å ta inn over seg kompleksiteten i hverdagen til mange av disse lederne tror jeg er helt avgjørende viktig, i tillegg til at lederne må være villige til å føre an her.

Både president og stortingspolitiker

Det var nettopp den ekstremt krevende, hektiske og uforutsigbare hverdagen til en toppleder i idretten Sogn pekte på som en av grunnene til at mannsdominansen har vokst fram. 

I intervju med topplederne viste det seg at de fleste var avhengig av et bakkemannskap på hjemmebane for å kunne ha en sånn stilling eller verv.

Les mer om avhandlingen til Hanne Sogn

Det er nettopp en slik hverdag Tage Pettersen i ishockeyforbundet har. I tillegg til å være hockeypresident er han stortingsrepresesentant for Høyre. 

– Skal du føle at du gjør en god jobb, så er du helt avhengig av en avlastning. Bakkemannskapet er ikke nødvendigvis bare på hjemmebane – man trenger også et bakkemannskap i organisasjonen, sier Pettersen som var en av topplederne Sogn intervjua i prosjektet.

Takker kona og generalsekretæren

Han takker både kona og generalsekretæren for avlastning.

– De hjelper meg å prioritere og med det praktiske når tiden ikke strekker til. Men, det er ingen tvil om at – uten en veldig fin kone som er innstilt på arbeidsdelingen vi har hatt i veldig mange år, så kunne jeg aldri vært politiker på det nivået jeg er, eller vært president i et særforbund, sier han og legger til:

– Jeg tror at mye handler om hvordan man kan legge til rette for at personer med familier kan ta på seg slike oppgaver og verv; det blir et viktigere og viktigere spørsmål fremover.

Langsiktig jobb

Pettersen er enig med NIH-forskeren at det bør gjøres grep for å gjøre noe med mannsdominansen. Han tror også det er stor vilje i idretten for å gjøre det, men at det vil ta tid.

–  Utfordringen med en demokratisk organisasjon som idretten, er at lederne velges for 2 eller 4 år, og veldig mange ledere er opptatt av å sette seg noen mål de skal kunne forhåpentligvis kritere ut.

– Blant annet er det satt et mål av sittende president (opptaket gjort før presidentvalget) i NIF, at innen 2023 så skulle det være 40% kvinnelige ledere. Det er et fint mål å sette seg, men så lenge man ikke har verktøyene for å nå det, så blir det litt som Hanne er inne på: det er viktigere å sette målet enn å definere tiltakene som skal til for å komme dit.

Hør hele diskusjonen og rådene til idretten i NIH-podden