Derfor bør du sykle til jobben

Hvordan det kan ha seg? At selv en kort sykkeltur til jobb én gang i uka kan gi en boost for helsa, ikke bare for deg, men også for den store «folkehelsa»?

Mann sykler til jobben
Å sykle til jobben et par ganger i uka kan gi store helsegevinster Foto: Shutterstock

Den gode nyheten er at det skal så lite til før du faktisk kan bedre sjansen til å holde alvorlige lidelser på avstand.

Gjester i denne episoden:

  • Solveig Nordengen, var doktorgradsstipendiat ved institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Har nylig forsvart sin doktorgrad i 2021 angående helseeffektene ved å sykle til jobb.
  • Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening. De jobber for at det skal bli enklere, tryggere, og mer effektivt å bruke sykkel som transportmiddel.

– Ser man på aktivitetsnivået i samfunnet, trenger vi en aktivitetsform som så mange som mulig kan være så aktive som mulig i. Reisen til og fra jobb kan være en slik aktivitet som kan øke aktivitetsnivået generelt, sier Solveig Nordengen.

WHO sier at mer aktiv transport i hverdagen kan være nøkkelen for å bekjempe de store livsstilsykdommene. Dette gjelder diabetes 2, fedme, hjerte- og karsykdommer og visse kreftformer. Her gjelder det å gå og sykle mer i hverdagen.

Sykling mest effektivt

Aktiv transport som å sykle eller gå gir nemlig en god helsegevinst. Men er det mer effektivt å sykle enn å gå?

– Ja, sykling er mer effektivt fordi man blir mer andpusten sammenliknet med når man går, sier Nordengen.

Studien viser videre at de som eier en elsykkel og som allerede er fysisk aktive, har seks ganger større sannsynlighet for å sykle til jobben.

Det største potensialet

At samfunnet kan spare mye på å bedre folkehelsa, er det liten tvil om. Norge bruker over 70.000 kr per år, per innbygger, i helseutgifter.

– Det investeres altfor lite i forebyggende tiltak. Mer sykling i hverdagen vil gi god avkastning på helsebudsjettene på sikt, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Den største helseeffekten kommer fra de som ikke er så aktive fra før.

– Inaktive mennesker vil få stor helsegevinst av å begynne å sykle. Kun et par ganger i uken, og selv med elsykkel vil det gi stor effekt. Elsykkelen kan bidra til å senke terskelen for å være fysisk aktiv ved at man både har det gøy og kommer i form samtidig, sier Andersson.

En studie fra transportøkonomisk institutt (TOI) viser at de som har elsykkel sykler lenger og oftere, og helseeffekten er altså overraskende stor, slik Solveig Nordengen har påvist. Derfor blir det viktig å legge til rette for at folk vil velge sykkel som transportmiddel.

– Vi jobber med å få ned prisene på elsykkel ved å fjerne momsen, slik at det tilgjengeliggjøres for mange flere, sier Andersson.

Kombinerer transport og trening

I en hektisk hverdag kan det spare deg for mye tid ved å kombinere transport og trening.

– Hvorfor ikke bare bruke litt ekstra tid på å sykle til jobben, og så kommer du hjem ferdig trent? Da har du slått to fluer i en smekk, sier sykkelpresidenten.

Stadig flere velger å bruke sykkel som aktiv transport. Fra 2018 til 2020 var det en økning på 11 prosent.

– Vi håper at dette er starten på en positiv trend og at enda flere velger sykkelen, avslutter Morgan Andersson.