Hvordan få folk i form på jobb?

Mange blir ikke med selv om de får trene i arbeidstidenhar tilgang til trimrom, blir invitert til sykle-til-jobb-konkurranser eller bedriftsidrettslag. Hvorfor?

Hvordan får man med flest mulig i en bedrift på å bli mer aktive? Det er ikke så opplagt. Ansatte vil ofte være på svært ulike nivå fysisk. Og hvordan motiverer man da folk slik at de kan få bedret helsa?

Dette var et av spørsmålene Cathrine Pedersen stilte i doktorgraden sin på Norges idrettshøgskole for par år siden. Posten og Bring ville øke den fysiske aktiviteten og kondisjon hos sine ansatte. 
For, selv om de beveget seg mye, gikk det aller meste rolig for seg, og svært mange hadde derfor lav kondisjon, for høyt blodtrykk og generelt en usunn livsstil. 

Pedersen ville finne ut hvordan ansatte kunne motiveres til et mer aktivt liv, og i så fall hvordan. Og hun fant ut mye om hvorfor så få ofte blir med, hvorfor mange føler at treninger og trimrom ikke er for dem.

Vi har invitert Cathrine til NIH-podden, for å snakke om hva hun fant ut og, ja, om hvordan man kan få med flest mulig – og få dem til å trives med en mer aktiv hverdag.