Hvor mye er godt nok?

Noen gang lurt på hvor mye fysisk aktivitet du eller barna dine bør drive med for at det skal være «godt nok» for å tilfredsstille ulike helsekrav? Da er du ikke alene.

Nye, flotte planer for trening er kanskje det vanligste av alle gode nyttårsforsett. For noen handler planene om en større livsstilsendring, om å komme seg opp av sofaen og la fysisk aktivitet og bevegelse bli en større del av hverdagen. Men, hvor mye fysisk aktivitet skal egentlig til for å få en god helse? 

Helsedirektoratet og WHO anbefaler alle – både barn, unge, voksne og eldre – å være i fysisk aktivitet. For voksne og eldre er den ukentlige anbefalingen minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet eller minst 75 minutter med høy intensitet. Men, hva med dine ambisjoner? 

NIH-professorene Sigmund Alfred Anderssen og Ulf Ekelund har forsket på fysisk aktivitet, aktivitetsnivå i befolkningen og folkehelse. Sigmund har i tillegg vært en av hovedforfatterne for de norske og nordiske anbefalingene for fysisk aktivitet, og i en årrekke ledet han Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Ulf har bidratt i de nye anbefalingene fra WHO og er på listen over verdens mest siterte forskere I dagens episode gir de svar på mange av spørsmålene rundt trening, stillesitting og personlige treningsambisjoner – opp mot myndighetenes anbefalinger.