Rasisme i idretten

Norges idrettsforbund opererer under slagordet «Idrettsglede for alle», likevel hører vi jevnlig historier om diskriminering og sjikane i idretten. Er «idrettsglede for alle» bare tom og pr-vennlig markedsføring?

Rasisme i idretten har blitt aktualisert i internasjonal idrett gjennom Black Lives Matters-bevegelsen, som har gitt svært synlig uttrykk. Her i Norge har det blitt satt på dagsorden gjennom utvalget «Rasisme i idretten», som presenterte sitt arbeid til idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Raja 7. september.

Vi får besøk av Yngvar Andersen, som satt i dette utvalget, antakelig mest kjent som personlig trener i livsstilsprogrammet Puls på NRK.
Vi får også besøk av Professor Fiona Dowling, som har lang forskererfaring på tema som likestilling og inkludering, kjønn og etnisitet i idrett.