Gi eldre styrketrening på resept

Allerede fra 20-årsalderen reduseres muskelmassen. Jo eldre man blir, desto mer svekkes muskulaturen, og man risikerer redusert funksjonsevne.
Hva skjer, og kan vi bremse tapet av muskelmasse?