Doping i idretten 1

I dag er overskriften doping.
De fleste har nok en ganske bestemt oppfatning av hva doping handler om.
Men hva innebærer egentlig doping og anti-doping, og hvordan fungerer og håndheves regelverket?
Vi får besøk av Sigmund Loland, som er professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH.