Bærekraftig friluftsliv

I denne episoden snakker vi om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig friluftsliv.
Friluftsliv kan bety mye: Nasjonalsporten i Norge er strengt tatt å gå på tur, men det som hører med i denne fortellingen er at nordmenn bruker tre ganger så mye penger på sportsutstyr som andre europeere, i tillegg til at de fleste av oss sjelden tenker over hvilke transportmidler vi bruker for å  komme oss ut i naturen.
Temaet bærekraftig friluftsliv er ikke direkte nytt – forskere på NIH har studert tematikken, men ikke med det samme begrepet, siden oppstarten i 1968.
Vi får besøk av doktorgradsstipendiat Axel Rosenberg fra Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, og førsteamanuensis Chris Horbel ved institutt for idrett og samfunnsvitenskap.