Kari Fasting mottar St. Olavs Orden fra H.M. Kong Harald V

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor emerita Kari Fasting til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for likestilling og menneskeverd i idretten.

Bilde av Kari Fasting
Kari Fasting har vært ansatt som professor ved Norges idrettshøgskole i 40 år. Som professor emerita er hun fortsatt aktiv som forsker og foredragsholder. FOTO: Gjermund Erikstein Midtbø

Kari Fasting har fra 1960-tallet og fram til i dag vært en foregangskvinne i kampen for likestilling og menneskeverd i idretten, både nasjonalt og internasjonalt. Det er også bakgrunnen for at hun ble nominert til denne utmerkelsen fra Norges idrettshøgskole og WomenSport International.

Fra 1972 til hun gikk av med pensjon i 2013, var Kari Fasting ansatt ved Norges idrettshøgskole, der hun også var høgskolens første rektor fra 1989 til 1994.

- Hennes engasjement og innsats som rektor, instituttleder, forskningsleder, professor og pedagog over mer enn 40 år har vært uvurderlig for NIHs utvikling som internasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon. I kraft av sitt virke er hun et viktig forbilde som fremmer likestilling i akademia og inspirerer studenter og kolleger til å sette kjønn og likeverd på agendaen, uttaler NIHs rektor Lars Tore Ronglan.

Betydelig innsats for en mer rettferdig og voldsfri idrett

Kari Fastings engasjement for likestilling og forebygging av trakassering og overgrep i idretten har hatt stor betydning. Hennes arbeid som mentor, forsker, kursholder og talsperson har spilt en avgjørende rolle i å endre politiske retningslinjer og normer mot en mer rettferdig og voldsfri idrett. Som medlem av kvinnekomiteen i NIF var hun blant annet en drivkraft i prosessen som resulterte i ny lov om kjønnsrepresentasjon i idrettens organer.
Utover sitt engasjement i idretten, har Kari Fasting også samarbeidet tett med det norske forsvaret. Hennes kunnskap og forskning har vært viktig for Forsvarets arbeid med å forebygge og bekjempe mobbing og seksuell trakassering.

Internasjonale bidrag

Hun har også delt sin ekspertise internasjonalt, med viktige bidrag i organisasjoner som Safe Sport International, International Women’s Group Conference for Women in Sport (IWG) og WomenSport International (WSI), der hun var president fra 2003 til 2010. Kari Fasting har hatt rådgivende status i FN, og hun har samarbeidet med UNESCO, UNICEF og UN Women i spørsmål om likestilling og kjønnsbasert vold i idretten.

Kari Fastings internasjonale innflytelse strekker seg også til samarbeid med flere land, inkludert Tsjekkia, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika og African Union Sports Council, hvor hun har fremmet likestilling og forebygging av overgrep basert på sin forskning og kunnskap. Hun har nylig blitt utnevnt til å sitte i Det internasjonale skiskytterforbundets arbeidsgruppe for likestilling. Hennes ekspertise har også blitt brukt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) for å utvikle politikk, strategier og programmer for å bekjempe vold, trakassering og overgrep.

Kunnskapsutvikling for en bedre idrettsverden

Innenfor akademia har Kari Fasting spilt en sentral rolle innen forskning om kjønn og likestilling, og hun er anerkjent som en verdensledende ekspert på området. Hennes omfattende publikasjoner og foredrag på internasjonale konferanser har bidratt til viktig kunnskapsutvikling.

Kari Fasting har mottatt en rekke internasjonale utmerkelser, blant annet æresdoktorater ved universitetene i Bern, Malmø og Chichester (UK), samt æresmedlemskap i flere internasjonale forskningsforeninger. I 2014 ble hun tildelt den prestisjefylte Fair Play Award under den finske Idrettsgallaen.

Hennes innflytelse strekker seg også til utdanning av unge mennesker nasjonalt og globalt, og hennes veiledning har lagt grunnlaget for en mer likeverdig og inkluderende idrettsverden.

- Kari Fastings livsverk har satt et betydelig avtrykk, og hun har vært en nøkkelperson i å fremme kunnskap, bevissthet og handling for å utvikle en mer likestilt idrett over hele verden. Utnevnelsen til St. Olavs Orden er en anerkjennelse av hennes betydelige bidrag til samfunnet og idrettsverdenen, uttaler president i WomenSport International, Diane Hoffman.

Overrekkelse

Dekorasjonen vil bli overrekt ved et arrangement på Norges idrettshøgskole tirsdag 12. september kl. 14.30.

Seremonien streames på denne lenken: https://youtube.com/live/vQNJESyxAyQ?feature=share


Utnemning til St. Olavs Orden - Det norske kongehus