NIH-studentene scorer nok en gang bedre enn landsgjennomsnittet på faglig og sosialt miljø

Det viser ferske tall fra Studiebarometeret, en årlig nasjonal spørreundersøkelse gjennomført av NOKUT. — Dette gjør at vi virkelig får se hva alle studentene syns og hva vi skal jobbe med å forbedre, sier prorektor, Elin Kolle.

Studenter spiller basket
Det faglige og sosiale miljøet er, nok en gang, det som blir trukket frem som det beste ved NIH, i følge studentene selv. Foto: Daniel Kivle.

NIH-studentene trives! De er oppsummert veldig fornøyde med skolen, og på spørsmålet om overordnet tilfredshet («jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på») scorer NIH 4,0 på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.

Best på faglig og sosialt miljø

Enkeltspørsmål som ble vurdert best av NIH-studentene var det sosiale miljøet (4,3) og det faglige miljøet (4,1). I tillegg rapporterer studentene at undervisningen er lagt opp til at de skal delta aktivt (4,0).

Her scorer NIH bedre enn landsgjennomsnittet på alle nevnte punkter, og det er en forbedring fra fjorårets undersøkelse.

— Dette er vi svært fornøyde med. Vi er opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø, sier Kolle.

For å oppsummere, så scorer NIH-studentene bedre enn landsgjennomsnittet på alle hovedområdene i Studiebarometeret. Dette gjelder:

  • Undervisning
  • Tilbakemelding og veiledning
  • Faglig og sosialt miljø
  • Organisering
  • Vurderingsformer
  • Eget engasjement

— Vi har jobbet mye med nye undervisningsformer og studentaktiv læring, og det ser vi også positive resultater av i Studiebarometeret. Vi har en positiv utvikling på antall tilbakemeldinger studentene får fra faglig ansatte, noe som har vært i fokus de senere år, sier Kolle som også er glad for å se at tiden studentene bruker på fag har gått opp.

— Her har vi ligget lavt noen år og vi har jobbet med å øke arbeidsmengden på enkelte studier, noe vi også ser resultater av i årets Studiebarometer, sier Kolle.

NIH har en forholdsvis høy svarprosent på Studiebarometeret (56 prosent), hvor enkelte program har 100 prosent svarprosent.

Må gjøre mer for relasjoner til arbeidslivet

Det er tydelig at forbedringspotensialet til NIH er tilknytningen til arbeidslivet. Dette gjelder informasjon om hvordan en gitt kompetanse kan brukes ute i arbeidslivet, representasjon fra arbeidslivet i undervisning eller samarbeid med bedrifter i prosjekt- eller oppgavesammenheng.

— Vi har akkurat hatt en revisjon av mastergraden vår (første opptak i år), og der har nå studentene mulighet til å ta et semester med praksis eller “internship”, og også skrive oppgave i samarbeid med arbeidslivet. Vi håper dette gjør at studentene opplever en tettere tilknytning til arbeidslivet.

Ellers gjøres det mye bra arbeid på bachelorgradene på NIH.

— Her har alle praksis som en del av utdanningen, men vi kan få inn flere gjesteforelesere, gi studenter mulighet for å skrive bacheloroppgave i samarbeid med arbeidslivet, og også gi studentene informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet. Der har vi en jobb å gjøre, sier Kolle.