NIH fortsatt på Norges-toppen

Norges idrettshøgskole (NIH) er fortsatt Norges mest populære studiested for idrettsstudier. I gjennomsnitt kniver 3,85 søkere om hver studieplass på grunnstudiene. Fire av ti som vil inn på idrettsstudier vil helst til NIH.

Studenter spille basket
NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år Foto: Daniel Kivle

Dette viser søkertallene fra Samordna Opptak som ble offentliggjort mandag 24.april.  

3,8 søkere per studieplass

Det er fortsatt gode søkertall til NIH. Totalt sett, inkludert NIHs lærerutdanning, er økningen på nærmere 20 prosent. Samordna opptak har en liten økning i antall søkere, sammenlignet med 2022, dog ikke like sterk som på NIH. På nasjonalt nivå har idrettsstudier en økning på ca. 1 prosent mot NIH som har ca. 30 prosent økning.

—Det er gledelig at den totale søknaden til NIH øker. Det viser at vi er en ettertraktet og attraktiv utdanningsinstitusjon for studenter innen idrett og friluftslivsfag, sier studiesjef Anja Rynning Veum ved NIH.

På landsbasis har lærerutdanningene har hatt nedgang i flere år, og ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning i Norge. Dessverre opplever NIH samme nedgang i årets søkertall.

Det nye nettbaserte årsstudiet Organisasjon og idrettsledelse og bacheloren i Sport Management er de mest populære studieprogrammene på NIH. Her er det henholdsvis 6,6 og 6,4 søkere per studieplass. På masterstudiene NIH tilbyr er det i gjennomsnitt 4 søkere per studieplass, og European Master in Health and Physical Activity har hatt en økning på over 60 prosent.

—Det er gøy å se at Organisasjon og idrettsledelse har fått så mange søkere. Dette studiet som gir studierett i to år, treffer både toppidrettsstudenter, studenter som trenger en fleksibilitet på grunn av jobb, og studenter som bor andre steder i landet. Vi er glade for at NIHs kunnskap innen dette området er ettertraktet, sier Veum.

Hvorfor NIH?

NIH er kåret til en av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen idrett.

—  Dette gjør våre studenter både relevante og attraktive for arbeidslivet etter endt studiet.

NIH er en relativt liten høgskole, men med stor trivselsfaktor! Skolen er kjent for sitt gode og inkluderende studiemiljø, i tillegg til moderne idrettsfasiliteter. Dette er viktige faktorer for ungdom som søker seg til NIH.

— Vi er stolte og glade over at studentene velger NIH som studiested. Vi gleder oss til å ta dem imot til det vi mener er Europas flotteste idrettsutdanningscampus, avslutter Veum.