NIH-studenter får raskt og relevant jobb

NIHs kandidatundersøkelse fra 2023 viser at de aller fleste av våre studenter får relevante jobber etter endt bachelor- eller mastergrad. Kandidatene er i stor grad fornøyde med utdanningen fra NIH, og får en jobb de trives med.

NIH studenter utenfor hovedinngangen

NIH gjennomfører kandidatundersøkelser hvert tredje år som en del av å kvalitetssikre utdanningstilbudet. Undersøkelsen gir informasjon om kandidatenes vei inn i arbeidslivet, hvilke jobber de får og vurdering av utdanningsløpet.

Kandidatundersøkelsen 2023 ble gjennomført i april - mai, og omfattet bachelor- og masterkandidater uteksaminert i perioden 2020-2022. Svarprosent er på ca. 30%.

Kandidatundersøkelsen 2023

NIH har i mange år være rangert som en av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen idrettsvitenskapelig forskning av over 300 universiteter (ShanghaiRanking's Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).

Derfor er det kanskje ikke så overraskende at NIH-kandidater er attraktive for arbeidsmarkedet.

Over halvparten sikret jobb før fullført bachelor

86 prosent av de med fullført bachelorgrad fikk jobb innen 6 måneder, og 90 prosent for de med en mastergrad. Over halvparten av disse hadde allerede sikret seg jobb før fullført bachelor, og tilsvarende 61 prosent på master.

– Dette syns vi er svært oppløftende tall, og det viser klart og tydelig at NIH-utdannede er svært ettertraktet blant arbeidsgivere. Det er også oppmuntrende å se at en så stor andel av studentene våre sikret seg jobb før de fullførte studiene. Dette understreker den høye kvaliteten på utdanningen som tilbys ved NIH og den praktiske relevansen av programmene, sier prorektor Elin Kolle.

Hvor får NIH-kandidatene jobb?

En utdannelse fra NIH gjør deg kvalifisert til spennende og givende jobber innen både offentlig og privat sektor.

– Flere av våre alumner forteller at det å jobbe med idrett, mennesker og fysisk aktivitet føles viktig og meningsfullt, i tillegg til at det gir stor glede, forteller Kolle.

NIH-kandidater får jobb overalt. Alt fra idrettsorganisasjoner, treningsbransjen, helse/sosial, skoleverket til offentlig administrasjon.

Her er noen eksempler på bransjer og jobber NIH kandidater har fått:

 • Fysisk trener for alpinlandslaget eller andre idrettslag
 • Rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Rådgiver i Helsedirektoratet
 • Folkehelsekoordinator i ulike kommuner
 • Kroppsøvingslærer eller idrettslærer
 • Fagansvarlig i Norges fotballforbund eller Norges idrettsforbund
 • Lederstilleringer i idrettslag eller idrettsorganisasjoner
 • Eventbransjen: koordinator eller ansvarlig for store idrettsarrangement
 • Økonomi, administrasjon og markedsføring
 • Rehabilitering
 • Forsvaret
 • Bedriftsmarkedet: fysisk og mental trening
 • Barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Interesseorganisasjon
 • Antidoping Norge, Friskvernklinikken, idrettsbarnehager, Skiforeningen, Sunnås sykehus, CatoSenteret, Samsung, Kreftregisteret

– Vi finner til og med noen i Skatteetaten! Det sier litt om at kunnskapen og kompetansen en får ved å studere på NIH kan brukes hos mange ulike arbeidsgivere, sier Kolle.

Samarbeid med arbeidslivet

Kandidatundersøkelsen gir svært viktig innsikt og læring i hvordan kandidatene opplever egen kompetanse når de går ut i arbeidslivet. 86 prosent oppgir at de er meget eller litt fornøyd med utdanningen fra NIH, og 80 prosent vil anbefale utdanningen til andre.

– Undersøkelsen gir en pekepinn på hvor vi må forbedre oss, og det er viktig at våre utdanninger oppleves som relevante. Både at emnene er relevante for det som venter studentene ute i arbeidslivet, men også at arbeidslivet kjenner til NIH kandidaters kompetanse, sier studiesjef Anja Veum.

Praksiserfaring er svært viktig med tanke på å få jobb ifølge kandidatene. Samarbeid med arbeidslivet er derfor sentralt, og praksis er en stor del av dette.

Lærerutdanningene har alltid hatt mye praksis i skolen, men nå følger flere studieprogram etter og har emner med mer arbeidspraksis.

– De siste årene har flere lagt inn ulike former for arbeidspraksis i sine program, og utvidet praksis er et eksempel på det. I tillegg til å ha praksis i en organisasjon, det offentlige eller bedrift, jobbes det kontinuerlig med å samarbeide tettere med arbeidslivet for å sikre at vi er relevante. Det er akkurat vedtatt at alle program skal ha strukturerte og faste møter med arbeidslivet for å sikre nettopp dette, sier Veum.