NIH har fått EU-støtte til doktorgradsprogram om idrett, etikk og integritet

– Jeg har stor tro på at prosjektet vil gi et faglig løft for hele NIH, sier rektor Lars Tore Ronglan.

MSCA: Marie Sklodowska-Curie Actions-programmet
Illustrasjon: European Commission.
Marie Curie poster
Illustrasjon: European Commission

Ordningen som finansierer DAiSI (MSCA DN) har årlige utlysninger og er pga. størrelsen på tildelingene en av de mest attraktive i Horisont Europa. Av de 946 søknadene som ble sendt inn i 2022 blir 149 finansiert dvs. en samlet suksessrate på 15,8 % for utlysningen. Syv av disse er koordinert fra Norge.

Les mer om Marie Curie ordningen.

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS) ved Lone Friis Thing og Sigmund Loland og et team bestående av Chris Horbel, Anna-Maria Strittmatter og Åse Strandbu har gjennom høsten 2022 arbeidet med fire andre universiteter om en søknad til EUs Marie Curie-ordning Doctoral Network innenfor Horisont Europa.

Målet med Marie Curie-ordningen er å støtte fremragende forskning innenfor det europeiske forskningsområdet (ERA) med spesiell vekt på karriereutvikling og innovativ, interdisiplinær forskning.

Arbeidet har vært ledet av KU Leuven (Belgia) med professor Mike McNamee i spissen. De andre partnerne i tillegg til NIH er Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz (Tyskland), Swansea Universitet (Wales) og Universitetet i Lausanne (Sveits).

Den 15. mars fikk NIH beskjed om at søknaden var innvilget. Bevilgningen fra Marie Curie, samt en tilleggsbevilgning fra Sveits (SERI), er på rundt fire millioner Euro over fire år.

Prosjekt ved navn DAiSI

Prosjektet har fått navnet Doctoral Training Network in Sport Ethics and Integrity (DAiSI).

DAiSI er et internasjonalt doktorgradsprogram med til sammen 14 doktorgradsstudenter som i en periode på fire år skal utforske etiske, samfunnsvitenskapelige og organisatoriske sider av korrupsjon, doping, kampfiksing, juks av ulike slag, seksuell trakassering, tillit, omdømme og integritet i internasjonal idrett.

Samarbeid med internasjonale idrettsorganisasjoner

For å kunne få et godt grep på problemstillingene, har DAiSI inngått samarbeidsavtaler med ledende internasjonale idrettsorganisasjoner og NGO’er (ideelle organisasjoner) som vil åpne opp for forskning, blant dem IOC, FIFA, UEFA, WADA, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Biathlon Integrity Unit (BIU) og Athletics Integrity Unit (AIU). Prosjektet vil også ha lokale og nasjonale samarbeidspartnere.

–  Nå begynner jobben med å implementere programmet i sin helhet og ved NIH, sier Sigmund Loland ved IIS.

De 14 stipendiatene fordeles mellom partnerinstitusjonene samtidig som de vil ha et felles opplæringsprogram og felles møtesteder underveis i studiet. For eksempel kan alle 14 komme til NIH for spesielle kurs og seminar.

Hver stipendiat skal ha en veileder fra ‘moderinstitusjonen’ og en veileder fra ett av de andre fagmiljøene. NIH vil huse to eller tre stipendiater og være involvert i veiledning av fem eller seks av stipendiatene.

Faglig løft for NIH

– Vi er trygge på at prosjektet vil gi synergieffekter i vårt eget doktorgradsprogram og for mange kollegaer. DAiSI-stipendiater vil integreres i våre miljø, våre stipendiater vil få muligheter til kurs og samarbeid i DAiSI-sammenheng. Dette gleder vi oss til!, sier Sigmund Loland. 

Også NIHs rektor, Lars Tore Ronglan,  er strålende fornøyd med tildelingen.

– Dette er en fantastisk flott tildeling til NIH. Marie Curie-utlysningen henger høyt, og tilslaget betyr at miljøet på IIS har gjort en kjempejobb og skrevet en sterk søknad. At NIH nå blir medansvarlige for et europeisk PhD-program, vil styrke både forskningsfeltet Sport Ethics and Integrity og berike vårt eget PhD-miljø i idrettsvitenskap. Jeg har stor tro på at prosjektet vil gi et faglig løft for hele NIH. Gratulerer til alle – spesielt til forskningsteamet på IIS!