Masterseremoni 2023

Høytidelige og hyggelig avslutningsseremoni for rekordmange masterstudenter.

Gruppebilde av masterkandidatene
Gratulererer til alle masterkandidater! Foto: NIH

For 16. gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter. I år har 105 (!) studenter fullført en mastergrad fra NIH. 34 av studentene kommer fra institutt for idrettsmedisinske fag, 36 fra institutt for idrett og samfunnsvitenskap, 21 fra institutt for fysisk prestasjonsevne og 14 fra institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier.

Gratulerer med dagen!

68 masterstudenter var til stede under årets masterseremoni. I tillegg deltok familie, venner og veiledere til en storslått feiring i Auditorium Innsikt, etterfulgt av middag i kantinen. Seremonien ble ledet av prorektor, Elin Kolle. Thomas Tvedt, kjent fra TV2 programmet «The Voice», bidro med nydelige musikalske innslag. Tor Cappelen holdt studentenes tale, der han trakk frem det gode studiemiljøet som noe helt unikt ved NIH. Elin Kolle holdt også tale til studentene der hun gratulerte med mastergraden.

–En mastergrad er et bevis på selvstendighet, evne og vilje til å gjennomføre. Du må jobbe strukturert med ulike arbeidsmetoder, analysere og vurdere. Det er opp- og nedturer. Alt er del av en lærerik prosess, sa Kolle.

Gode jobbutsikter for NIH-kandidater

Dagens arbeidsmarked er godt, og de aller fleste med en fersk mastergrad får relevant jobb innen kort tid. Dette gjelder også for NIH studentene. Tall fra siste kandidatundersøkelse viser at NIH studentene i stor grad er fornøyd med utdanningen sin og vil anbefale den til andre. 9 av 10 fikk jobb innen et halvår etter fullført mastergrad. Og like mange oppga at de var ganske fornøyde eller svært fornøyde med den jobben de fikk.

– Som masterstudent har du fordypet deg i et idrettsvitenskapelig område som har gitt deg spesialkunnskap på et avgrenset felt. Denne fagkunnskapen er den mest oppdaterte per i dag, og ikke mange i Norge har denne dybdekunnskapen innen akkurat det emnet. Dere har muligheten til å påvirke verden rundt dere og gjøre en meningsfull forskjell. Snakk høyt om kunnskapen du har, spre den og bidra til at praksisen på ditt felt blir mer kunnskapsbasert, sa Kolle.

Vær nysgjerrig hele livet

Arbeidsmarkedet er i endring, og kompetanse vil gå fortere ut på dato i fremtiden.

–Selv om dere har fullført deres formelle utdanning, er læring en kontinuerlig prosess. Fortsett å dyrke nysgjerrigheten deres, hold dere oppdatert på det siste innen deres fagområde og søk etter nye kunnskapsmuligheter.

Teknisk kunnskap og faglig kompetanse er viktig, men det er viktig å ikke glemme betydningen av mellommenneskelige ferdigheter. Prorektor presiserte viktigheten av å kunne kommunisere tydelig, arbeide effektivt i team, vise empati og forståelse, og håndtere konflikter konstruktivt.

–Vær rause med hverandre, se hverandre, lag nettverk og søk støtte fra andre når dere møter utfordringer.

Til slutt oppfordret Kolle kandidatene om å ta prinsippene fra Pride-bevegelsen videre ut i den store verden.

–Vær ambassadører for inkludering og likestilling. Vær støttespillere for dem som trenger det, og vær en stemme for mangfold og rettferdighet.

Gratulerer og lykke til med alt dere tar for dere i fremtiden!