NIH på andreplass i omdømmeundersøkelse

Norges idrettshøgskole kom på andreplass blant norske utdanningsinstitusjoner når det gjaldt totalinntrykk.

Ipsos har gjennomført den kjente profilundersøkelsen i 31 år der omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles. Her blir de vurdert på fem områder: totalinntrykk, samfunnsansvar, effektivitet og økonomisk styring, åpenhet og informasjon, og kompetanse og fagkunnskap. 

Årets omdømmepris gikk til NTNU, mens Norges idrettshøgskole kom på andreplass blant utdanningsinstitusjoner i Norge når det gjaldt totalinntrykk.

—Undersøkelsen er svært oppløftende for oss. Den viser at NIH er kjent for en stor del av den norske befolkning, og at vi som utdannings- og forskningsinstitusjon nyter god tillit. At vi som liten spesialinstitusjon har et bedre omdømme enn de fleste høyskoler og universiteter, skal alle NIH’ere være stolte over, sier rektor Lars Tore Ronglan.

 

NTNU får pris for godt omdømme. Disse er blant landets mest anonyme (khrono.no)