Oktober

Bilde av studentgruppe på trappa

Innovasjonscamp

Innovasjon + friluftsliv = sant. Det fikk studentene på NIH og NMBU lære mer om i løpet av to innholdsrike dager i Nordmarka.

Et stramt budsjett for NIH

Totalt sett vurderes NIHs budsjettildeling i forslag til statsbudsjett 2023 som stramt, men bedre enn i 2022.