November

Konsepttegning, World Cup logo over et bilde av fjernsynstøy

NIH-bloggen: Fjernsyn og tvisyn

Ein kan sanneleg spørja seg om ein bør boikotta sportslege storhendingar av politiske grunnar. Kva ein vil med boikotten, og kva ein får ut av han, er ikkje alltid så lett å seia.