Vil revolusjonere kroppsøvingsfaget

EU satser 15 millioner kroner for å løfte kroppsøvingsfaget ut av bakevja det har stått fast i altfor lenge, opp til en moderne standard både i og utenfor Europa. NIH skal lede prosjektet.

Skolebarn på en lekestativ mens kroppsøvingslærer ser på
Det har vært stort behov for å fornye både innholdet og undervisningsmetodene i kroppsøvingsfaget lenge. Ill.-foto: Shutterstock

Prosjektet involverer partnere i sju land, og EU-pengene ble nylig delt ut. Det er første gang EU bruker penger på å etablere «Erasmus+ lærerakademier», og det NIH-drevne prosjektet er altså ett av disse.

EU flagg: Finansert av Den europeiske union

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett; i årene 2021-2027 har de et budsjett på nesten 300 milliarder kroner. Målet med dette enkeltprosjektet, «PhysEd-Academy», er å utvikle et europeisk lærerakademi som i sin tur skal forbedre kroppsøvingsfaget både i barne-, ungdoms- og videregående skoler over hele Europa.

Et viktig mål langt fremme - via et forbedret kroppsøvingsfag og økt bevegelsesglede - er å bedre folkehelsa, fordi folk over hele Europa generelt blir stadig mindre fysisk aktive.

Tre år, sju land

– Klart dette er moro, vi er veldig stolte over dette, også fordi vårt prosjekt er det eneste norsk-ledede i hele denne store utdelingen, sier Mats Melvold Hordvik. Han er førsteamanuensis på kroppsøvings-lærerutdanningen og prosjektkoordinator for PhysEd-Academy. I alt kom det inn 56 søknader fra hele Europa, bare 11 fikk tilslag.

– Vi skal identifisere, utvikle og teste et sett «signatur-pedagogikker» som kan anvendes på tvers av lærerutdanninger både i Europa og verden ellers. Akkurat hvordan det vil arte seg, er naturlig nok for tidlig å si, men det vil innebærer både innovative undervisningsmetoder og nytt innhold i kroppsøvingsfaget.

Arbeidet starter derimot straks: Allerede fra mai og tre år fremover skal NIH jobbe frem den nye pedagogikken sammen med utdanningsinstitusjoner for kroppsøvingslærere i Irland, Tyrkia, Sverige, Spania, Luxemburg og Slovenia. I tillegg er et utvalg skoler og to store kroppsøvingsorganisasjoner med på prosjektet.

30 år på overtid

Det har vært stort behov for å fornye både innholdet og undervisningsmetodene i kroppsøvingsfaget lenge. Undervisningen er jevnt over sterkt fokusert på idrett og innprenting av idrettsferdigheter – og altfor lite på et mangfold av aktiviteter og ferdigheter.

Og lite har endret seg de siste 30 årene, selv om problemet ble påpekt allerede på den tiden.

– Innholdet i faget og hvordan det undervises på, burde vært oppdatert for lengst. Forskning viser faktisk at mye av dagens praksis bryter med læreplanen og opplæringsloven, sier han. – Men det betyr også at gode intensjoner og planer ikke er nok. Man står fast i gamle spor.

Skal utvikles videre

Etter prosjektets slutt er målet at PhysEd-Academy skal fungere som en kontinuerlig utdanningsnettverk og plattform for lærerstudenter i kroppsøving og kroppsøvingslærer i skolen.

Før det kommer så langt, skal signaturpedagogikkene testes i lærerutdanningene og etterutdanningene hos institusjonene som deltar i prosjektet. Deretter skal lærerstudentene og lærer (som deltar på etterutdanningen) bruke pedagogikken på sine elever.

Innholdet i utdanningen som akademiet skal tilby vil være sentrert rundt tema som likestilling og inkludering, natur og miljø, kropp, kjønn og helse, kultur og samfunn - og teknologi og sosiale medier.

– Jeg tror ikke vi kommer i mål med å revolusjonere kroppsøvingsfaget på disse tre årene. Akademiet og signaturpedagogikkene vi utvikler vil være et godt grunnlag, og så skal vi bruke det som utgangspunkt for å kontinuerlig videreutvikle og forbedre kroppsøvingsfaget.

Kroppslig og variert

Uten å vite detaljene ser Hordvik for seg at den nye pedagogikken blant annet vil bety at elevene skal utforske samfunnsaktuelle spørsmål gjennom et mangfold av bevegelsesaktiviteter.

– Dette innebærer at elevene vil jobbe med større tema over lengre perioder. De skal bruke aktiviteter fra ulike kulturer til å utforske og lære om temaet. Dette skal gi både personlig utvikling og samfunnsrelevant læring som i sin tur vil bidra til å styrke både innholdet i og legitimiteten til kroppsøvingsfaget.

– Det er viktig å påpeke at dette ikke innebærer noen «teoretisering» av faget. Målet er å sette kroppslig læring og varierte aktiviteter i sentrum, i stedet for dagens snevre fokus på høy fysisk aktivitet og idrettstrening.

Dette skal bidra til at læringen i kroppsøving knyttes til de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap.

– Vi er sikre på at det «nye» kroppsøvingsfaget også vil slå an blant de unge.