Truls Raastad første NIH'er i Vitenskapsakademiet

Truls Raastad ble 3. mai 2022 valgt inn som medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi, matematisk-naturvitenskapelige klasse.

NIH-professor Truls Raastad (nr. to fra høyre) deltok i seremonien 3. mai 2022 sammen med de fem andre utvalgte forskerne. Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi, Thomas B. Eckhoff
Truls Raastad
Truls Raastad er første NIH- forsker som er valgt inn i Det Norske Vitenskaps-Akademi.Foto: Det Norske Videnskaps-Akademi, Thomas B. Eckhoff

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857, og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og også æresmedlemmer.

Medlemmene er fordelt på to klasser:

  • Matematisk-naturvitenskap
  • Humaniora og samfunnsvitenskap

Hver klasse er inndelt i åtte grupper. Innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes basert på vitenskapelige kriterier.

Nye medlemmer utnevnes gjerne på stiftelsesdagen 3. mai. I klassen for matematikk og naturvitenskap ble det valgt inn sju nye medlemmer, deriblant professor Truls Raastad fra NIH, Institutt for  fysisk prestasjonsevne, i gruppen for medisinske fag. 

—Det var på tide at NIH med sin gode forskningsproduksjon ble representert i Vitenskapsakademiet. NIH har mange dyktige forskere men på grunn av at det er Akademiets egne medlemmer som nominerer nye medlemmer så er nok det en ekstra terskel for de forskerne som jobber på institusjoner som ikke allerede er representert i akademiet, sier Truls. 

—Vitenskapsakademiet er en viktig arena hvor man på tvers av disipliner kan påvirke viktige forskningspolitiske og forskningsetiske debatter. Akademiet er også en viktig arena for å kunne påvirke politiske beslutninger generelt ved å medvirke til gode kunnskapsbaserte beslutningsprosesser. Det er derfor viktig for NIH sitt fagområde at vi etter hvert får flere dyktige forskere inn i Akademiet og nå som vi har ett medlem vil forhåpentligvis veien være litt kortere for de neste.

Det er en fin annerkjennelse av den forskningen og formidlingen vi jobber med i forskningsgruppen og på instituttet å bli valgt inn i akademiet så dette setter jeg meget stor pris på.

Truls Raastad, Professor, Institutt for fysisk prestasjonsevne

 —Det er en fin annerkjennelse av den forskningen og formidlingen vi jobber med i forskningsgruppen og på instituttet å bli valgt inn i akademiet så dette setter jeg meget stor pris på. Det er en viktig møteplass for gode forskningsdebatter og en unik arena for å utvikle gode forskningsnettverk på tvers av disipliner.